Toppmeny

| Organisationer

Norsk Forening For Musikkterapi

Norsk Forening For Musikkterapi. Som fagfelt kan musikkterapien forstås som studiet av sammenhenger mellom musikk og helse. Musikkterapi gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid mellom terapeut og klient. Prosessen er ofte ressursorientert og fokuserer på aktuelle mål innen helsefremmende arbeid, behandling, rehabilitering og omsorg. Musikk kan for eksempel skape nye […]

Läs mer...

Läkartidningen – Oförtjänta snålvindar kring Vidarkliniken

Läkartidningen – Oförtjänta snålvindar kring Vidarkliniken. Östergötlands landsting har på eget initiativ, helt oberoende av Vidarkliniken, gjort en utvärdering av patienter som vårdats på kliniken under 2006. Ungefär 95 procent av patientgruppen, som främst utgjordes av kvinnor i medelåldern med kroniska diagnoser, var mycket nöjda med vistelsen. Vad är det som hjälper patienterna? Är det stillheten […]

Läs mer...