Toppmeny

| Organisationer

Inartes Instituutti

Inartes Instituutti. Inartes on ekspressiivisen taideterapian ainoa Suomessa toimiva asiantuntijaorganisaatio, jonka ovat perustaneet Sveitsissä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet taideterapeutit. Inartes Instituutti järjestää alan perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Instituutti järjestää avoimia kursseja ja luentotilaisuuksia sekä luo erilaisille yhteisöille täsmäkoulutusta, sekä tarjoaa konsultointia ja työnohjausta.

Läs mer...

Hanaholmen/Hanasaari – kulturcentrum för Sverige och Finland

Hanaholmen/Hanasaari – kulturcentrum för Sverige och Finland Hanaholmen/Hanasaari – kulturcentrum för Sverige och Finland – utvecklar kontakter och samarbete mellan Sverige och Finland på alla samhällets områden, även inom området kultur och hälsa. I samverkan med andra skapar man olika typer av evenemang, kurser, seminarier och projekt, tar initiativ och utreder utvecklingsbehov. Hanaholmen är en udde […]

Läs mer...

ALBA – Allians för Läkande Berättande i Norden

ALBA – Allians för Läkande Berättande i Norden Föreningen ALBA – Allians för Läkande Berättande i Norden grundades 2005 i samband med Nordens första internationella symposium ”Storytelling as a Healing Art”. 118 personer från drygt 20 länder utbytte då erfarenheter om hur muntligt berättande kan verka hjälpande och förlösande i olika sammanhang i livet. Föreningens […]

Läs mer...