Toppmeny

| Organisationer

Stiftelsen Termik

Stiftelsen Termik TERMIK har hospice-filosofien som grunnlagstenkning. Hospice-filosofien handler mye om å legge liv til de dagene som er igjen. Begrepet “hospice” har vært benyttet som et samlebegrep for den grunnleggende filosofi som bør være retningsgivende for behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker og deres pårørende. Det vil si tilbud som […]

Läs mer...

Läkartidningen – Oförtjänta snålvindar kring Vidarkliniken

Läkartidningen – Oförtjänta snålvindar kring Vidarkliniken. Östergötlands landsting har på eget initiativ, helt oberoende av Vidarkliniken, gjort en utvärdering av patienter som vårdats på kliniken under 2006. Ungefär 95 procent av patientgruppen, som främst utgjordes av kvinnor i medelåldern med kroniska diagnoser, var mycket nöjda med vistelsen. Vad är det som hjälper patienterna? Är det stillheten […]

Läs mer...