Toppmeny

| Organisationer

Region Skåne : Kultur och hälsa – Kultur i vården

Region Skåne : Kultur och hälsa – Kultur i vården. Kultur och hälsa – Kultur i vården är ett samarbete mellan Kommunförbundet Skåne och Kultur Skåne. Uppgiften är, bland annat, att sprida kunskap om och stimulera till mer kultur i vården, främst inom barnsjukvård, psykiatri och äldreomsorg. Här kan du läsa mer om verksamheten.

Läs mer...

Helsedirektoratet – Omsorgsplan 2015 og stortingsmelding nr. 25 – Mestring, muligheter og mening

Helsedirektoratet – Omsorgsplan 2015 og stortingsmelding nr. 25 – Mestring, muligheter og mening. Helsedirektoratet skal sikre regjeringens særskilte fokus på omsorgssektoren gjennom oppfølging av Omsorgsplan 2015, hvor aktiv omsorg har fått en fremtredende plass. Planen skal følges opp innenfor direktoratets sentrale virksomhetsområder og tverrgående satsingsområder og er organisert i tre delprosjekt; Demensplan, Kompetanseløftet og Investeringstilskudd. […]

Läs mer...

Stiftelsen Termik

Stiftelsen Termik TERMIK har hospice-filosofien som grunnlagstenkning. Hospice-filosofien handler mye om å legge liv til de dagene som er igjen. Begrepet “hospice” har vært benyttet som et samlebegrep for den grunnleggende filosofi som bør være retningsgivende for behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker og deres pårørende. Det vil si tilbud som […]

Läs mer...

Stiftelsen Livsglede for Eldre

Stiftelsen Livsglede for Eldre. Stiftelsen Livsglede for Eldre ble opprettet i 2006 av sykepleierstudenter som ville gjøre mer mulig i eldreomsorgen. Stiftelsen er trosmessig og partipolitisk nøytral og jobber innenfor tre hovedområder; Frivillighet, Utdanning og Tjenesteutvikling. Stiftelsen Livsglede for Eldre har ansvar for den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem

Läs mer...

Kultur och hälsa – Statens Kulturråd

Kultur och hälsa – Statens Kulturråd Kulturrådet i Sverige har fått i uppdrag av regeringen att utveckla sin utåtriktade information om pågående arbete inom området kultur och hälsa. Det innebär bl. a. att tillgängliggöra goda exempel och nya arbetsmetoder, i synnerhet inom sjukvård och äldreomsorg. Här hittar du information om Kulturrådets strategi för arbetet med kultur […]

Läs mer...