Toppmeny

| Norge

7th Nordic Health Promotion Research Conference

7th Nordic Health Promotion Research Conference. Promoting Health in Everyday Settings: Opportunities and Challenges, var temat för 7th Nordic Health Promotion Research Conference, som ägde rum vid Vestfold University College i Norge, 17-19 juni 2013. Dessa nordiska konferenser har under åren haft en stor betydelse för kunskapsutveckling och forskning inom ämnet hälsopromotion i våra nordiska […]

Läs mer...

Health Promotion Research: An International Forum

Health Promotion Research: An International Forum The first International Forum on Health Promotion, will be held August 6-9, 2012 in Trondheim, Norway. The objective of this meeting is to enable researchers, practitioners and policy makers to create a forum where health promotion research findings can be shared, discussed and developed in order to improve health […]

Läs mer...

Kulturelle virkemidler i behandling og folkehelsearbeid – Tidsskrift for Den norske legeforening

Kulturelle virkemidler i behandling og folkehelsearbeid – Tidsskrift for Den norske legeforening. Artikkelen er en litteraturstudie bygd på rapporter og litteratur fra prosjekter hvor kulturelle virkemidler er blitt benyttet i behandling, rehabilitering, forebyggende og helsefremmende arbeid i Norden med hovedvekt på Norge. Det er foretatt litteratursøk i Bibsys og Medline. Sentrale fagfolk innen feltet har gitt informasjon […]

Läs mer...