Toppmeny

| Norge

Senter for helsefremmende forskning – HiST/NTNU

Senter for helsefremmende forskning – HiST/NTNU. Senter for helsefremmende forskning – HiST/NTNU skal utvikle og formidle ny kunnskap om faktorer som fremmer, vedlikeholder og gjenoppretter god helse og livskvalitet – både blant friske, utsatte grupper og blant mennesker som har vært utsatt for helsesvikt. HiST/NTNU har også ”Et beste praksis senter” for å bistå brukere, […]

Läs mer...

7th Nordic Health Promotion Research Conference

7th Nordic Health Promotion Research Conference. Promoting Health in Everyday Settings: Opportunities and Challenges, var temat för 7th Nordic Health Promotion Research Conference, som ägde rum vid Vestfold University College i Norge, 17-19 juni 2013. Dessa nordiska konferenser har under åren haft en stor betydelse för kunskapsutveckling och forskning inom ämnet hälsopromotion i våra nordiska […]

Läs mer...

Forskningsinstituttet Østlandsforskning – Kari Bjerke Batt-Rawden

Forskningsinstituttet Østlandsforskning – Kari Bjerke Batt-Rawden. Østlandsforskning er et oppdragsbasert samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med hovedsete i Lillehammer. Kari Bjerke Batt-Rawden, forskere ved Instituttet, har arbeidet med forskning og evaluering på området folkehelse, sykdom, kultur, musikk, empowerment, brukermedvirkning, rehabilitering og livskvalitet. Dette er hennes presenatsjonsside ved Instituttet.

Läs mer...

Health Promotion Research: An International Forum

Health Promotion Research: An International Forum The first International Forum on Health Promotion, will be held August 6-9, 2012 in Trondheim, Norway. The objective of this meeting is to enable researchers, practitioners and policy makers to create a forum where health promotion research findings can be shared, discussed and developed in order to improve health […]

Läs mer...

Kulturelle virkemidler i behandling og folkehelsearbeid – Tidsskrift for Den norske legeforening

Kulturelle virkemidler i behandling og folkehelsearbeid – Tidsskrift for Den norske legeforening. Artikkelen er en litteraturstudie bygd på rapporter og litteratur fra prosjekter hvor kulturelle virkemidler er blitt benyttet i behandling, rehabilitering, forebyggende og helsefremmende arbeid i Norden med hovedvekt på Norge. Det er foretatt litteratursøk i Bibsys og Medline. Sentrale fagfolk innen feltet har gitt informasjon […]

Läs mer...

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap – ISH – NTNU

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap – ISH. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, ISH, jobber tett sammen med Senter for helsefremmende forskning og NTNU Samfunnsforskning. I sin nåværende form ble ISH etablert ved NTNU i 2002 og består av to nært beslektede fagområder: sosialt arbeid og helsevitenskap. Instituttet har et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig fagmiljø med empirisk […]

Läs mer...

FOLK 2

FOLK 2. FOLK2 var et femårig kultur- og helseprosjekt i Nord-Trøndelag hvor kulturelle aktiviteter benyttes som virkemidler i folkehelsearbeidet. Selv om FOLK2 er avslutta, vil kultur- og helsearbeidet fortsette i regionen og kommunene. Kultur og helse er en del av kultursatsinga og et  innsatsområde i folkehelsearbeidet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune. FOLK2 fortsetter i kommunene […]

Läs mer...

Nature Culture Health International

Nature Culture Health International The aim of this conference is to focus on environmental, climatic and cultural changes that threaten the Public’s Health today. This event will analyze the importance of forests for people on our planet. Subthemes like vocational rehabilitation in nature, recreation, physical activity, well-being and out-door life (friluftsliv), farming for health etc […]

Läs mer...

Nordisk konferens om kultur och hälsa : Kultur för livet 2011

Nordisk konferens om kultur och hälsa : Kultur för livet 2011 Kultur för livet 2011 är en nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet – forskning, praxis och dialog som hålls i Malmö 6-7 oktober 2011. Konferensens syfte är att förmedla kunskap och inbjuda till dialog om forskning och praxis inom området kultur, hälsa och […]

Läs mer...

Kultur för livet : kultur, hälsa och livskvalitet i nordisk samverkan

Kultur för livet : kultur, hälsa och livskvalitet i nordisk samverkan. Denna skrift är en sammanfattning av presentationer som framfördes i samband med konferensen Kultur för livet, den 3-5 oktober 2007 i Lund. Konferensens avsikt var att visa på bredden i begreppet kultur, både för unga och gamla, friska och sjuka. I skriften lyfts fram […]

Läs mer...