Toppmeny

Nordisk kunskapsbank om kultur och hälsa

Denna kunskapsbank togs fram inom ramen för ett treårigt nordiskt samarbetsprojekt 2009-2011 om kultur och hälsa.

 Under 2014 har kunskapsbanken vidareutvecklats i samband med ett nordiskt kartläggningsprojekt om kultur och hälsa som Region Skåne genomför på uppdrag av
 Nordiska ministerrådet.

Behöver du tips på hur man söker material i den här kunskapsbanken? Ta då en titt på vår sökhjälp.

OBS! Just nu finns begränsade möjligheter att uppdatera kunskapsbanken. Vi undersöker möjligheter för framtida drift.